Direcția pentru agricultură județeană Iași

Ordinul nr. 45/2022 pentru aprobarea regulilor privind ı̂nregistrarea activităţii operatorilor/grupurilor de operatori ı̂n agricultura ecologică

Ordinul nr. 45/2022 pentru aprobarea regulilor privind ı̂nregistrarea activităţii operatorilor/grupurilor de operatori ı̂n agricultura ecologică

 

În vigoare de la 02 martie 2022

 

(1)În fiecare an, până pe data de 16 mai inclusiv, operatorii/grupurile de operatori care desfăşoară activitatea de producţie au obligaţia de a-şi înregistra activitatea la direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare DAJ/DAMB.

(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), operatorii/grupurile de operatori care desfăşoară activităţi în domeniile: pregătire/prelucrare, distribuţie/introducere pe piaţă, depozitare, import, export de produse ecologice sau în conversie, floră spontană, acvacultură, producătorii care intră pentru prima dată în agricultura ecologică, care s-au retras din agricultura ecologică sau care intenţionează reînscrierea după o perioadă de 5 ani de la data retragerii certificatului îşi pot înregistra activitatea până la data de 15 noiembrie inclusiv.

1 Declarație_pe_propria_răspundere. 11.docx

2 Declarație_pe_propria_răspundere.docx

3 Fișa_de_înregistrare_a_exportato. 6.docx

4 Fișa_de_înregistrare_a_importato. 5.docx

5 Fișa_de_înregistrare_a_operatori. 4.docx

6 Fișa_de_înregistrare_a_operatori. 8.docx

7 Fișa_de_înregistrare_a_operatori.docx

8 Fișa_de_înregistrare_a_producăt. 1.docx

9 Fișa_de_înregistrare_a_unitățilo. 2.docx

10 Monitorul_Oficial_Partea_I_nr. 206.pdf

11 Nomenclator_grupe_produse_prelu.xlsx

12 Notificare_privind_retragerea_di. 14.docx
13 solicitare_privind_modificarea_f. 13.docx

14 nomenclator_aquaculture.xlsx

15 Nomenclator_animale.docx

16 Nomenclator_animale.pdf

17 Nomenclator_specii_și_rase_anima.xlsx

18 Nomenclator_culturi - Copy 1.docx

19 Nomenclator_culturi.docx

20 Nomenclator_flora_spontana.docx

21 Nomenclator_flora_spontana.pdf

22 Nomenclator_gr.de palnte -specii - varietăți - Copy 1.xlsx

23 Nomenclator_gr.de palnte -specii - varietăți.xlsx

24 Nomenclator_grupa_de_plante.docx

25 Nomenclator_grupa_de_plante.pdf

26 Nomenclator_grupe_produse_prelu.xlsx

27 Nomenclator_import_export.pdf