Direcția pentru agricultură județeană Iași

Legumicultor

La înscriere voi aduce următoarele documente:

- fișă de înscriere;

- taxa de înscriere (600 lei)

- copie xerox a B. I./C.I.;

- copie xerox a certificatului de naştere;

- copie xerox a actului de studii (minim învăţământ gimnazial – 8 clase);

- *copii xerox ale altor diplome / acte de studiu;

- *copie xerox a certificatului de căsătorie (numai pentru doamne sau dacă numele e diferit față de cel din certificatul de naștere); * Dacă este cazul

Valoarea totală a contractului este de 600 lei conform ORDIN MADR nr. 284 din 14 octombrie 2021. Beneficiarul va achita această sumă reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de către furnizor într-o tranșă (600 lei – la înscriere) sau două tranşe egale, prima tranşă reprezentând 300 lei la înscriere şi a doua tranşă (300 lei) la finalizarea cursului.

Neplata celei de a doua tranşe de bani duce la neprimirea cursantului la examenul final.

Eliberarea oricărei adeverințe se taxează cu 5 lei conform ORDIN MADR nr. 284 din 14 octombrie 2021.

Taxa de eliberare certificat de calificare este de 20 lei conform ORDIN MADR nr. 284 din 14 octombrie 2021.

Plata se poate face în numerar la casieria unităţii.

Taxa de participare se returnează dacă beneficiarul se retrage înainte de începerea cursului.

Taxa de participare nu se mai returnează dacă:

- beneficiarul se retrage după ce a început cursul;

- beneficiarul nu se prezintă la examenul final.

Furnizorul nu asigură transportul beneficiarului la locul de desfășurare a cursurilor.

 

Cerere_inscriere_17_01_2022.docx

   Contract_inscriere_FP_2022.docx

< Inapoi