Prima Agapia Logo

DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ IAȘI

Legume si Fructe

30-03-2017

LEGISLAŢIA EUROPEANĂ

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) NR.543/2011 al COMISIEI din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate

2. Regulamentul (CE) NR. 1221/2008 al COMISIEI din 5 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1580/2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 si (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor si legumelor privind standardele de comercializare (Anexa I, partea B standardele secifice de comercializare şi Anexa I, partea A, standardul general de comercializare)

Regulament-CE-1221-din-2008.pdf

(CE) Nr. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole(,,Regulamentul unic OCP’’)

3. Regulamentul (CE) Nr. 1182/2007 al CONSILIULUI din 26 septembrie 2007 de stabilire a unor norme specifice cu privire la sectorul fructelor si legumelor şi de modificare a Directivelor 2001/112/CE şi 2001/113/CE şi Regulamentelor (CE) nr.827/68,(CE) nr.2200/96, (CE) nr.2201/96, (CE) nr. 2826/2000, (CE) 1782/2003 şi (CE) nr.318/2006 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2202/96

4. Regulamentul CONSILIULUI (CE) 2200/96 din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a pieţei fructelor şi legumelor

5. Regulamentul (CE) Nr. 911/2001 al COMISIEI din 10 mai 2001 de extindere a listei de produse prevăzută de anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2200/96 al Consiliului

6. Regulamentul (CE) Nr. 47/2003 al COMISIEI din 10 ianuarie 2003 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 2200/96 al Consiliului

LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ

1. ORDIN nr. 591 din 24 august 2006 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de stat pentru controlul tehnic în producerea şi valorificarea legumelor şi fructelor, în vederea executării controalelor de conformitate pentru fructe şi legume proaspete

2. ORDIN nr. 420 din 26 iunie 2008 privind stabilirea atribuţiilor Inspecţiei de Stat pentru Controlul Tehnic în Producerea şi Valorificarea Legumelor şi Fructelor

3. LEGE nr. 312 din 8 iulie 2003 privind producerea şi valorificarea legumelor*) – Republicare

4. LEGE nr. 348 din 10 iulie 2003 a Pomiculturii*) – Republicare LEGE nr. 325 din 20 octombrie 2009 pentru modificarea lit. b) a art. 29 din Legea pomiculturii nr. 348/2003

5. ORDIN nr. 390 din 17 iunie 2009 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a operatorilor din cadrul sectorului de legume şi fructe proaspete, în vederea folosirii regimului de autocontrol şi de utilizare a logoului comunitar

6. HOTĂRÂRE nr. 1530 din 12 decembrie 2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 312/2003 privind producerea şi valorificarea legumelor

7. LEGE nr. 60 din 22 martie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003

8. HOTARÂRE nr. 156 din 12 februarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003

STANDARDE DE COMERCIALIZARE

Modul de efectuare a controlului de conformitate la loturile de legume si fructe proaspete în conformitate cu prevederile Regulamentul de punere în aplicare (UE) Nr.543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate şi (CE) nr.1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor şi legumelor privind standardele de comercializare, Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic în Producerea şi Valorificarea Legumelor şi Fructelor (ISCTPVLF) prin inspectorii organismelor de control din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a Municipiului Bucureşti va efectua controlul de conformitate după cum urmează:

  • pentru mere, citrice, kiwi, piersici şi nectarine, pere, căpşuni, struguri de masă, salată, cicoare creaţă de grădină, cicoare de grădină cu frunze întregi, ardei şi tomate, conform prevederilor standardelor specifice de comercializare prevăzute în Anexa 1, Partea B din Regulamentul (UE) Nr.543/2011;
  • pentru castraveţi, ceapă, ciuperci de cultură, fasole păstăi, morcovi, pătlăgele vinete, pepene galben, pepene verde, usturoi, varză, caise, cireşe şi vişine, nuci şi prune, conform prevederilor standardelor, CEE/ONU*;
  • pentru restul speciilor de fructe şi legume conform prevederilor standardului general de comercializare din Regulamentul ( UE) Nr.543/2011 - Anexa 1, Partea A .

Toate materialele prezentate în acest website sunt proprietatea Directia Pentru Agricultura Iasi. Nu puteti folosi aceste materiale fara acordul Directia Pentru Agricultura Iasi.