Prima Agapia Logo

DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ IAȘI

Managementul exploatatiei agricole

06-03-2017

La înscriere voi aduce următoarele documente:

  • Fișă de înscriere;
  • Taxa de înscriere (150 lei)
  • copie xerox a B. I./C. I.;
  • copie xerox a actului de studii (minim învăţământ gimnazial – 8 clase);
  • *copie după certificatul de înregistrare CUI (în cazul SC/SA/PFA/II)
  • ** copie după decizia de finanțare (din care să reiasă codul proiectului finanțat)
  • ** copie după paginile din planul de afaceri unde este precizat cursul pe care îl va urma solicitantul
  • * Dacă este cazul

** Pentru cursul de Management Valoarea totală a contractului este de 150 lei, conform ORDIN nr. 43/24.02. 2017, iar eliberarea oricărei adeverințe se taxează cu 5 lei, conform aceluiași ordin. Plata se poate face în numerar la casieria unităţii.

Taxa de participare se returnează dacă beneficiarul se retrage înainte de începerea cursului.

Taxa de participare nu se mai returnează dacă:

- beneficiarul se retrage după ce a început cursul;

- beneficiarul nu se prezintă la examenul final.

Furnizorul nu asigură transportul beneficiarului la locul de desfășurare a cursurilor.

Cerere înscriere curs instruire IULIE 2019(2).pdf

Fișă înscriere curs instruire IULIE 2019(2).pdf

Toate materialele prezentate în acest website sunt proprietatea Directia Pentru Agricultura Iasi. Nu puteti folosi aceste materiale fara acordul Directia Pentru Agricultura Iasi.