Prima Agapia Logo

DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ IAȘI

Tractorist

29-07-2019

La înscriere voi aduce următoarele documente:

 Fișă de înscriere;

 Taxa de înscriere (400 lei)

 copie xerox a B. I./C.I.;

 copie xerox a certificatului de naştere;

 copie xerox a actului de studii (minim învăţământ gimnazial – 8 clase);

 *adeverinţă medicală de la medicul de familie, cu menţiunea ,, Apt pentru meseria de APICULTOR”

 *copii xerox ale altor diplome / acte de studiu;

 *copie xerox a certificatului de căsătorie (numai pentru doamne sau dacă numele e diferit față de cel din certificatul de naștere); * Dacă este cazul

Valoarea totală a contractului este de 400 lei conform ORDIN MADR nr. 43 din 24 februarie 2017. Beneficiarul va achita această sumă reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de către furnizor într-o tranșă (400 lei – la înscriere) sau două tranşe egale, prima tranşă reprezentând 200 lei la înscriere şi a doua tranşă (200 lei) la finalizarea cursului. Neplata celei de a doua tranşe de bani duce la neprimirea cursantului la examenul final.

Eliberarea oricărei adeverințe se taxează cu 5 lei conform ORDIN MADR nr. 43 din 24 februarie 2017.

Taxa de eliberare certificat de calificare este de 20 lei conform ORDIN MADR nr. 43 din 24 februarie 2017.

Plata se poate face în numerar la casieria unităţii.

Taxa de participare se returnează dacă beneficiarul se retrage înainte de începerea cursului.

Taxa de participare nu se mai returnează dacă:

- beneficiarul se retrage după ce a început cursul;

- beneficiarul nu se prezintă la examenul final.

Furnizorul nu asigură transportul beneficiarului la locul de desfășurare a cursurilor.

Cerere înscriere curs IULIE 2019(4).pdf

Fișă înscriere curs IULIE 2019(4).pdf

Toate materialele prezentate în acest website sunt proprietatea Directia Pentru Agricultura Iasi. Nu puteti folosi aceste materiale fara acordul Directia Pentru Agricultura Iasi.