Prima Agapia Logo

DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ IAȘI

Colaborarea Direcției pentru Agricultură Județeană Iași cu cercetarea academică

16-10-2019

În cadrul Zilelor Academice Ieșene, ediția a XXXIV –a, Institutul de Cercetări Economice și Sociale ,, Gh. Zane " Iași - Academia Română Filiala Iași a organizat în data de 15 octombrie 2019

Sesiunea Științifică: "Spațiul rural românesc între realitate și așteptări". Reprezentanta Direcției pentru Agricultură Județeană Iași a prezentat lucrarea: ,, 20 de ani de colaborare între cercetarea academică și consultanța publică ieșeană pentru dezvoltarea spațiului rural ".

Au fost evidențiate colaborările dintre specialiștii din consultanță și cercetătorii Institutului de Cercetări Economice și Sociale ,, Gh. Zane " Iași – Colectivul de Economie Rurală, respectiv Institutul de Economie Agrară (INCE) București din cadrul Academiei Române reprezentate de:

programe internaționale de perfecționare a specialiștilor din consultanță cu experți din Austria, Germania, SUA, Franța, Danemarca;

colaborări şi participări la proiecte internationale: (Proiectul Romanian Agribusiness Development Activity – RADA, Programul de Dezvoltare a Finanţării Rurale, Şcoala de vară ,,Dezvoltarea afacerilor în mediul rural”, Programul de Dezvoltare a Liderilor Rurali, Programul LEADER);

vizite și schimburi de experiență pentru fermieri și consultanți în România, Franța, Austria, Irlanda, Danemarca;

vizite și schimburi de experiență ale experților din SUA, Irlanda, India, Marea Britanie în comunitățile rurale din județul Iași;

participarea în echipe comune la workshop –uri în cadrul unor proiecte și la manifestări științifice naționale și internationale. Pentru fiecare din proiectele realizate în colaborare cu cercetarea au fost prezentate obiectivele urmărite și rezultatele obținute.

Tematica prezentată a reliefat și colaborarea dintre specialiștii din consultanță și reprezentanții stațiunilor de cercetare din Iași (Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Iaşi, Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi, Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Dancu – jud. Iași) și din zona Moldovei (Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău, Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Popăuți - Botoșani).

Această colaborare s-a realizat prin demonstrații practice, seminarii de prezentare a noutăților tehnologice instruiri ale fermierilor și vizite la ferme. Au fost discutate exemple de bună practică cu ocazia Zilei Mondiale a Femeii din Mediul Rural, precum și cercetările realizate pe tema egalității de gen.

Toate materialele prezentate în acest website sunt proprietatea Directia Pentru Agricultura Iasi. Nu puteti folosi aceste materiale fara acordul Directia Pentru Agricultura Iasi.